ימי השובבי"ם בשער השמים

השבועות בהם קוראים בתורה את פרשות שמות , וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים (ובשנה מעוברת תרומה ותצווה),

מראשי התיבות אלו יוצאת המילה "שובבי"ם"

המשמעות של ימים אלו

משמעותם של ימים אלו אינם ניתנים להסבר מעל יריעה קצרה זו, אולם תמצית הדברים ע"פ מרן האריז"ל זכותו תגן עלינו אמן, שמים אלו הם כעשרת ימי תשובה, ונקבעו ע"י חכמינו לתיקון המעשים על יסוד קריאתו של הנביא ירמיהו " שובו בנים שובבים". ועוד האריכו בספרי הקבלה והפשט על סגולתם העצומה של ימין אלו לערוך בהם תיקוני נפש ופדיון לצדקה שך התענית.

התפילות והתיקונים הנערכים בימי בשובבים ע"י המקובלים של ישיבת שער השמים

ידוע שימים נשגבים אלו הם המסוגלים יותר מבכל ימות השנה, ומוזכר בספרי הקבלה שנהגו גדולי המקובלים לצום בימים אלו, ולתקן תיקונים ולכוון בשמות הקדושים, בצרוף פ"ד תעניות, בכי לתקן את העוונות הקלים ובעיקר החמורים שאין כמעט אדם שנמלט מהם.

גדולי המקובלים הלומדים בישיבת שער השמים, הם מסלתה ושמנה של תלמידי החכמים של ירושלים עיה"ק ומגדולי המקובלים בימינו הם העורכים את התפילות והבקשות עבור כלל ישראל, בכל השבועות מימי השובבי"ם, מעמד השיא הוא בכל שבוע בימי חמישי בזמן תפילתם בהיכל הישיבה בצירוף הסליחות שתיקן מהר"ם זכות, תפילת עננו להרש"ש והפדיון המיוחד של חמש פעמים פ"ד תעניות שעורכים עבור כל שם ושם שמועבר לתפילות, וכן 40 יום בכותל ובקבר רחל המתחילים בימי השובבי"ם " בעת נעילת שער"

למה דוקא פדיון תעניות ולא לתת את הצדקה לעניים?

כמובן שכסף הפדיון הולך לצדקה לכל אותם צדיקים ההוגים כל השנה בתורת הח"ן מתוך פרישות ודחקות, וכן לקופת הצדקה לעניי ארץ ישראל,

לכן כשמשתתפים בפדיון בישיבת שער השמים זוכים גם לשותפות בלימוד תורת הקבלה העולה לתורם כאילו הוא בעצמו לומד, וכמובן מצוות הצדקה בעצמה מגינה ומצילה, ומעל הכל – תפילת המקובלים על כל אחד ואחד לפי בקשתו

מה זה פדיון פ"ד תעניות?

ידוע שעל כל פעם ופעם שאדם חוטא צריכים להתענות פ"ד תעניות, ובדור הזה ירדה חולשה לעולם, ואי אפשר להתענות בכל פעם. לכן תיקנו חכמי המקובלים להתענות ים אחד בכל שבוע משבועות השובבי"ם.

בהיכל הישיבה מתאספים בקביעות מאות אנשים לאמירת התיקון יחד עם ראשי הישבה וגדולי ישראל, ישנם רבים המגיעים מעבר לים להשתתף במעמד הנשגב,

ומי שאין ביכולתו להשתתף בפועל או שאינו יכול להתענות, שולחים את שמותיהם ושמות בני משפחתם בכדי שהרבנים יערכו עבורם את התיקון והפדיון.

איך משתתפים

גדולי המקובלים תיקנו שדמי הפדיון ישוו לסעודות של פ"ד תעניות, שזה שווה ערך לכ 180 ₪ ניתן ליצור קשר עם הישיבה