קרנות

קרן ההצלה של ילדי ישראל – מאות משפחות במצוקה נעזרים מידי חודש בחודשו בתמיכת הישיבה על ידי חלוקת תלושי מזון והמחאות לצרכים שונים

עד כה נאסף: 40 / 100 %

קרן לימי השובבים – בתרומתך לקרן זו תהיה שותף בתיקונים ובפדיון פ"ד תעניות (36 X 36)

עד כה נאסף: 40 / 100 %

קרן ימים נוראים – בתרומתך לקרן זו נעשית שותף לתפילות ולסגולות המתקימות בימים אלו

עד כה נאסף: 60 / 100 %

קרן אלמנות ויתומים – בתרומתך לקרן זו תקח חלק באחזקת אלמנות ויתומים לאורך כל השנה (180X12)

עד כה נאסף: 40 / 100 %

בתרומה קבועה שתקח על עצמך תהיה חלק מהקמת כולל ערב נוסף לאברכים יראי שמים שילמדו את תורתו של ר' שמעון בר יוחאי

עד כה נאסף: 40 / 100 %

בתרומה קבועה של 180 ₪ שתקח על עצמך תהיה שותף לפתיחת שיעור קבוע ללימוד תורת הנסתר

עד כה נאסף: 60 / 100 %