סגולות וקמעות

לתיקון אלמנ חופה (1)

תיקון זה מיועד למי שנושא אישה לאחר שלא עלינו נפטר בעלה הראשון, כתוב בספרים הקדושים שיש להיזהר ולערוך תיקון מיוחד זה ע"ס ק"ס (160) מטבעות כסף טהור, ובמניין מקובלים. בתקון זה מוזכרים שמות כולם, גם הבעל שנפטר וגם האישה המיועדת.

תיקון אלמנה

800 ₪

התרת קללות (1)

סגולה ותיקון מיוחד עבור מי שמרגיש צורך שיערכו עבורו לחש לעין הרע המקובל ע"י מסורת מיוחדת, נעשה ע"י אחד המקובלים ובכוונות מיוחדות ונשגבות

לחש לעין הרע

400 ₪

פדיון נפש (1)

תיקון שנערך ע"י עשרה מקובלים יחד עם ראש הישיבה, כאשר ע"פ סדר מיוחד לפי שיטת החיד"א מחלקים ק"ס (160) מטבעות מכסף טהור, ואומרים את נוסך הפדיון נפש.
מתיקון זה רואים ישועות בחוש ממש, כמו לחולים קשים וכו'

פדיון נפש

800 ₪

שובבים (1)

בישיבה נערכות תפילות המסורות מקדמת דנא ע"פ רבינו הרש"ש והחיד"א שתקנו תיקונים מיוחדים לימים אלו, נערכת תפילה ע"י המקובלים לתיקון העוונות החמורים, ותפילות לישועות לכלל ולפרט ע"פ בקשות התורמים. בתיקון מוזכרים שמות המשתתפים בכל שבועות השובבי"ם, וכן בפדיון פ"ד תעניות.

להורדת העלון

תיקון שובבים

180 ש"ח

תיקון פיטום הקטורת להינצל מהמגפה

180 ₪

פד תעניות (1)

ידוע שעל כל פעם ופעם שאדם חוטא צריכים להתענות פ"ד תעניות, ובדור הזה ירדה חולשה לעולם, ואי אפשר להתענות בכל פעם. לכן תיקנו חכמי המקובלים להתענות ים אחד בכל שבוע משבועות השובבי"ם. בהיכל הישיבה מתאספים בקביעות מאות אנשים לאמירת התיקון יחד עם ראשי הישבה וגדולי ישראל, ישנם רבים המגיעים מעבר לים להשתתף במעמד הנשגב, ומי שאין ביכולתו להשתתף בפועל או שאינו יכול להתענות, שולחים את שמותיהם ושמות בני משפחתם בכדי שהרבנים יערכו עבורם את התיקון והפדיון.

פ''ד תעניות

180 ₪

כותל המערבי (1)

אחד מרבני הישבה ייסע בכל יום במשך 40 יום לכותל המערבי להתפלל עבור השמות עם הבקשות שאתם מבקשים.

40 יום בכותל

50*12 = 600 ₪

ה אב 1 (1)

ביום ה' אב יום ההילולא של רבינו האריז"ל נוסעים כל המקובלים רבני וחכמי הישיבה לציונו של אבי שושלת תורת הנסתר רבינו האר"י הקדוש, ושופכים שיח עם תיקונים וייחודים עבור הישיבה והתורמים בפרט, כמו כן עורכים ביום זה תיקון מיוחד בקברו של ה "בניהו בן יהוידע" עם שבע הקפות, שהוא דבר קדוש ונשגב לכשעצמו בעולם הקבלה, ומזכירים אף שם את התורמים לישועה והצלה ברוחניות ובגשמיות, וכן בציונו של רשב"י במירון עורכים תפילה מיוחדת עבור כל התורמים

תפילת ה' אב על ציונם של האריז"ל ורשב"י ובניהו בן יהוידע

לכל הפחות 180 ₪

תפילת השל"ה על ציונו של השל"ה הקדוש בערב ראש חודש סיון

לכל הפחות 180 ₪

נר להנצחת נפטרים (1)

אמירת קדיש והזכרה ולימוד משניות בכל השנה הראשונה לפטירת המונצח

הנצחת נפטרים דרגה א'

2800 ₪

נר להנצחת נפטרים (1)

אמירת קדיש והזכרה ולימוד משניות בכל יום מהשנה הראשונה, וכן ישמר יום השנה לפטירתו (יאהרצייט) ע"י אמירת קדיש ולימוד משניות במשך 10 שנים, וכן תשלח תזכורת על יום הפטירה לקרוביו.

הנצחת נפטרים דרגה ב'

3400 ₪

נר להנצחת נפטרים (1)

אמירת קדיש והזכרה ולימוד משניות כל השנה הראשונה , וכן ישמר יום השנה לפטירתו (יאהרצייט) ע"י אמירת קדיש ולימוד משניות עד ביאת גואל צדק על ידי עשרה תלמידי חכמים, וכן ישלח תזכורת על יום הפטירה לקרוביו.

הנצחת נפטרים דרגה ג'

4800 ₪

התרת קללות (1)

סגולה ותיקון מיוחד עבור מי שמרגיש צורך שיערכו עבורו התרת קללות המקובל ע"י מסורת מיוחדת, נעשה ע"י אחד המקובלים ובכוונות מיוחדות ונשגבות

התרת קללות

400 ₪

תפילת השלה למגיפה (3)

סגולה ותיקון מיוחד עבור מי שמרגיש צורך שיערכו עבורו התרת קללות המקובל ע"י מסורת מיוחדת, נעשה ע"י אחד המקובלים ובכוונות מיוחדות ונשגבות

להורדת התפילה

תפילת השלה להנצל ממגיפה