יצירת קשר

כתובת שער השמים

רח' רשי 71 ירושלים

אימיל שער השמים

yshjerusalem@gmail.com

פקס שער השמים

02-5387558