ימי השובבי"ם בשער השמים

השבועות בהם קוראים בתורה את פרשות שמות , וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים (ובשנה מעוברת תרומה ותצווה), מראשי התיבות אלו יוצאת המילה "שובבי"ם" המשמעות של ימים אלו משמעותם של ימים אלו אינם ניתנים להסבר מעל יריעה קצרה זו, אולם תמצית הדברים ע"פ מרן האריז"ל זכותו תגן עלינו אמן, שמים אלו הם כעשרת ימי תשובה, ונקבעו […]

תפילות על החולים

"על החולים שיתרפאו ועל הבריאים שלא יחלו"מעמד תפילה נורא ואמירת פיטום הקטורת להגנה מפני המגיפה המשתוללת בעולם תיקון מיוחד שנאמר על ידי גדולי המקובליםוכן אמירת פיטום הקטורת עם מנין תלמידי חכמים שידועה כסגולה להנצל מהמגיפהסגולת פטום הקטורת: בזוהר הקדוש (ויקהל דף רי"ח ע"ב) הפליג בשבח אמירת פיטום הקטורת וזו לשונו: אמר רבי שמעון, אי בני הוו ידעין […]

40 יום בכותל המערבי

40 יום בכותל המערבי הסגולה: ארבעים יום הינו מונח של יחידת זמן המוכר ומקובל ביהדות. פעמים רבות אנו שומעים על אנשים שלקחו על עצמם משימות רוחניות שונות לארבעים יום, ולא בכדי. לארבעים יום ישנה חשיבות מיוחדת, המנהגים והסגולות הנוהגים לאורך פרק זמן זה נגזרים מחשיבות זו. המקור לסגולה: בעליות משה להר נאמר (שמות כד, יח). […]