חדשות ועדכונים

ימי השובבי"ם בשער השמים
השבועות בהם קוראים בתורה את פרשות שמות , וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים (ובשנה מעוברת תרומה ותצווה), מראשי התיבות אלו…
תפילות על החולים
"על החולים שיתרפאו ועל הבריאים שלא יחלו"מעמד תפילה נורא ואמירת פיטום הקטורת להגנה מפני המגיפה המשתוללת בעולם תיקון מיוחד שנאמר…
40 יום בכותל המערבי
40 יום בכותל המערבי הסגולה: ארבעים יום הינו מונח של יחידת זמן המוכר ומקובל ביהדות. פעמים רבות אנו שומעים על…