Previous
Next

מה חדש?

ימי השובבי"ם בשער השמים
השבועות בהם קוראים בתורה את פרשות שמות , וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים (ובשנה מעוברת תרומה ותצווה), מראשי התיבות אלו…
תפילות על החולים
"על החולים שיתרפאו ועל הבריאים שלא יחלו"מעמד תפילה נורא ואמירת פיטום הקטורת להגנה מפני המגיפה המשתוללת בעולם תיקון מיוחד שנאמר…
40 יום בכותל המערבי
40 יום בכותל המערבי הסגולה: ארבעים יום הינו מונח של יחידת זמן המוכר ומקובל ביהדות. פעמים רבות אנו שומעים על…
0
תלמידים הלומדים בישיבה הקדושה תורת הקבלה באופן רציף
0
אזכרות של נפטרים המונצחים בישיבה על ידי אמירת קדיש ולימוד משניות עבורם בכל חודש
0
מסלולי לימוד שונים הנלמדים בישיבה בכוללים שונים בישיבה

אנחנו צריכים את התרומה שלך

בתרומה קבועה שתקח על עצמך תהיה חלק מהקמת כולל ערב נוסף לאברכים יראי שמים שילמדו את תורתו של ר' שמעון בר יוחאי

בתרומה קבועה של 180 ₪ שתקח על עצמך תהיה שותף לפתיחת שיעור קבוע ללימוד תורת הנסתר

גלריית סרטונים

Video Playlist
1/1 videos
<\/iframe>"' data-height='450' data-video_index='1'>
1
הרב גמליאל רבינוביץ'
הרב גמליאל רבינוביץ'